Close

Egzamin ośmioklasisty

Prezydent Miasta Otwocka oraz Dyrektor Oświaty Miejskiej uprzejmie informują, że z informacji przekazanych przez dyrektorów poszczególnych otwockich szkół podstawowych wynika, że przeprowadzenie w dniach 15-17 kwietnia 2019 roku egzaminów ośmioklasisty jest niezagrożone. We wszystkich szkołach zostały wyznaczone Komisje Egzaminacyjne złożone z osób z właściwymi kwalifikacjami do przeprowadzenia egzaminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Font Resize
Contrast