Filtr

Wykonanie: Marcin Michalczyk, Oświata Miejska w Otwocku