Decyzja Rady Miasta Otwock w sprawie stypendiów szkolnych

Oświata Miejska w Otwocku informuje, iż decyzją Rady Miasta Otwocka

przyznawaniem i udzielaniem stypendiów szkolnych dla uczniów

będzie zajmować się Ośrodek Opieki Społecznej

przy ul. Sosnowej w Otwocku.