Uchwala dotycząca wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, rozmiaru zniżek oraz zwolnień od realizacji pensum

Uchwała Nr XII/112/15 rady Miasta Otwocka z dnia 11 września 2015 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy karta Nauczyciela, określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 Ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 Ustawy karta Nauczyciela - Załącznik nr 1