Opłata za przedszkole

 

Rodzice (opiekunowie) dziecka ponoszą odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu.

W skład opłaty wchodzi:

  • Uchwała NR VIII/81/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat.
  • opłatę za wyżywienie dziecka (podlega zwrotowi za dni nieobecne w przedszkolu)
  • opłaty związane z dodatkowymi zajęciami, na które dziecko uczęszcza zgodnie z deklaracją rodziców (opiekunów)

Wzór umowy