aktualnosci

Zaproszenie na Uroczystości Katyńskie

katyn

DYREKTOR, RADA PEDAGOGICZNA, SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKA I RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. BATALIONU "ZOŚKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OTWOCKU

mają zaszczyt zaprosić

na uroczystość z okazji 78 rocznicy dotyczącej otoczenia pamięcią i oddania hołdu ofiarom sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku.

Uroczystość odbędzie się w dniu 17 września 2017 r. (niedziela) na terenie kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego w Otwocku

ul. Żeromskiego 6

Program uroczystości: 17 września 2017 r. (niedziela)

I.  12.30  Msza Święta w Koście Parafialnym p.w. Zesłania Ducha Świętego w Otwocku z udziałem pocztów sztandarowych

II. 13.30  Uroczystości przy Pomniku Katyńskim

                                      - powitanie gości

                                      - wystąpienie Pani Dyrektor Agnieszki               

                                        Deresińskiej - Oleszczuk

                                      - Apel Pamięci

                                      - wystąpienia zaproszonych gości

                                      - złożenie kwiatów

                                      - wyprowadzenie pocztów sztandarowych

                                      - program artystyczny

                                      

Od nowego roku szkolnego rusza projekt „Szkoła bliżej nauki”!

„Szkoła bliżej nauki” to projekt edukacyjny realizowany wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik i 7 miast Mazowsza (Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Otwock, Żyrardów, Kobyłka, Lesznowola, Stare Babice). Uczestniczyć w nim będzie blisko 2000 uczniów i uczennic oraz ponad 160 nauczycielek i nauczycieli. Celem projektu jest stworzenie w szkołach warunków dla nauczania z wykorzystaniem metody badawczej.

Koszt projektu to 4 999 821,65 zł, który w 95% (4 733 416,65 zł) pokryty będzie z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Otwocku udział w programie biorą: Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 12, Szkoła Podstawowa Nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 3 (obecnie Gimnazjum Nr 3). Dla 200 uczniów zrealizowane zostaną zajęcia w specjalnie zaprojektowanych przestrzeniach Kopernika (Majsternia, laboratoria) oraz prace z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które pomogą uczniom w zdobywaniu nowych umiejętności. Punktem kulminacyjnym będzie udział w projektach edukacyjno-badawczych, prowadzonych wspólnie z pedagogami i naukowcami. Wsparciem objęta zostanie też kadra pedagogiczna, dla której zorganizowane zostaną specjalne warsztaty i projekty badawcze. W każdej ze szkół doposażone zostaną pracownie przyrodniczo-matematyczne, a Centrum Nauki Kopernik przekaże opracowane przez CNK zestawy edukacyjne „Woda” oraz minikomputery do nauki programowania typu Micro:bit. Wartość łącznych nakładów w Otwocku to 249 699,50 zł. Wkład własny miasta to 13 600 zł, który wniesiony zostanie w postaci użyczenia sal lekcyjnych na prowadzone z uczniami zajęcia.

Inauguracja projektu zaplanowana jest na 22 września 2017 r. i będzie on trwał przez dwa lata.

Umowa z Centrum Nauki Kopernik podpisana! Będą nowe pracownie

7 marca Prezydent Miasta Otwocka podpisał z Centrum Nauki Kopernik umowę partnerską na realizację projektu „Szkoła bliżej nauki".

W ramach projektu 200 otwockich uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji informatycznych i matematyczno-przyrodniczych. Szkoły doposażone zostaną w pracownie przyrody i mobilne interdyscyplinarne zestawy edukacyjne (Pudełko Woda) oraz informatyczne zestawy edukacyjne dostosowane do etapu kształcenia. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki podniosą swe kompetencje uczestnicząc w warsztatach oraz projektach edukacyjno-badawczych w Centrum Nauki Kopernik

Wartość projektu to 4 999 821,65 zł, z czego 249 699,50 zł to kwota przypadająca dla Miasta Otwocka. Dofinansowanie dla Otwocka wyniesie 236 099,50 zł, zaś wkład własny miasta w postaci kosztu udostępnienia sal lekcyjnych na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych został określony na kwotę 13 600 zł. W Otwocku udział w projekcie wezmą Szkoły Podstawowe nr 6, 8, 12 oraz Gimnazjum nr 3.

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie przez Lidera (CNK) projekt wejdzie w fazę realizacji i ruszy w otwockich szkołach z nowym rokiem szkolnym.