aktualnosci

Nowa siedziba Oświaty Miejskiej

Oświata Miejska w Otwocku z dniem 1 grudnia 2016 roku zmienia siedzibę. Dotychczasowe pomieszczenia przekazane zostaną Szkole Podstawowej nr 12, a Oświata Miejska przeniesiona będzie do budynku przy ulicy Johna Lennona 4.

 

Pomieszczenia dotychczasowej siedziby Oświaty Miejskiej w Otwocku, które mieściły się w Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Otwocku zostaną przekazane szkole. Zwolnienie pomieszczeń, jest ściśle związane z planowaną reformą oświaty. Jedną z zakładanych zmian jest przywrócenie ośmioklasowej szkoły podstawowej – co wiąże się z większą liczbą uczniów w placówce. Ponadto Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku z racji, że jest największą placówką oświatową w Otwocku ma duże potrzeby lokalowe i pełną dwuzmianowość dla 800 uczniów.

Zwolnienie pomieszczeń zajmowanych przez Oświatę Miejską poprawi zatem komfort pracy szkoły.

Zmiana siedziby Oświaty Miejskiej nie spowoduje utrudnień w pracy jednostki.

 

Dane adresowe Oświaty Miejskiej od dnia 1 grudnia 2016 roku:

 

Oświata Miejska w Otwocku

 ul. Johna Lennona 4

05 - 400 Otwock

 

Numery telefonów oraz adresy email pozostają bez zmian.

 

tel: 22 788 02 06

fax: 22 788 94 37

e-mail: oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl 

Dyżury wakacyjne w oddziałach przedszkolnych w otwockich szkołach podstawowych

  1. Dyżury prowadzone będą w godzinach od 08:00 do 13:00, uczestniczyć w nich mogą dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Otwock.
  2. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest złożenie przez rodziców w dyżurującej szkole „karty zgłoszenia dziecka” (do pobrania we wszystkich szkołach) w terminie od dnia 01.06 do 20.06.2016 r.
  3. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej szkoły.
  4. W dniu 23.06.2016 r. zostaną opublikowane w szkołach listy dzieci przyjętych na dyżur.
  5. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po przekroczeniu wskazanego terminu może nastąpić w przypadku wolnych.
  6. Szczegółowych informacji dotyczących zgłoszeń udzielają dyrektorzy szkół podstawowych.

Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                w okresie od 27 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.

Termin dyżuru

Szkoła

Adres

Telefon

27.06 – 08.07.2016

Szkoła Podstawowa nr 1

 Otwock, ul. Karczewska 14/16

779-24-14

04.07 – 08.07.2016

Szkoła Podstawowa nr 8

Otwock, ul. Żeromskiego 235

779-25-22

11.07 – 29.07.2016

Szkoła Podstawowa nr 12

Otwock, ul. Andriollego 76

779-38-44

01.08 – 12.08.2016

Szkoła Podstawowa nr 5

Otwock, ul. Słowackiego 66

779-29-45

Szkoła Podstawowa nr 9

Otwock, ul. Narutowicza 275

779-35-33

16.08 – 31.08.2016

Szkoła Podstawowa nr 6

Otwock, ul. Ambasadorska 1

779-34-31

 

Karta zgłoszenia