aktualnosci

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

Szanowni Rodzice

 

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty po opublikowaniu listy dzieci zakwalifikowanych do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego rodzice składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym do którego się zakwalifikowało. Potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnej deklaracji

dokonać należy w terminie określonym w harmonogramie czynności rekrutacyjnych tzn. do dnia 31.03.2016 r. do godz. 15:00.

 

Potwierdzenie złożenia wniosku elektronicznego

UWAGA

RODZICE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

 

Rodzice, którzy brali udział w elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli POWINNI swój wniosek wydrukować i złożyć w przedszkolu I wyboru.

 

 

Jeśli wniosek nie zostanie zatwierdzony przez dyrektora przedszkola I wyboru – NIE BĘDZIE BRAŁ UDZIAŁU W PROCESIE  REKRUTACJI !!!

 

Ferie Zimowe 2016

plakat-ferie2016