aktualnosci

Informacja dotycząca dzieci nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej

Dzieci 6,5,4,3 letnie oraz z dzieci odroczonym obowiązkiem szkolnym, zamieszkałe w Otwocku, mają prawo do wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Organ Prowadzący wskaże rodzicom inne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Proces wskazywania miejsca dzieciom, które nie zostały przyjęte do wybranych placówek, rozpocznie się w miesiącu lipcu br. Rodzice otrzymają pisemną informację, w którym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zostało przygotowane miejsce dla dziecka.

W celu zapisania dziecka do placówki, w której zostało zapewnione miejsce, należy w terminie siedmiu dni  od dnia otrzymania informacji od Organu Prowadzącego, złożyć potwierdzenie woli zapisu.

Potwierdzenie woli zapisu należy złożyć pisemnie w sekretariacie Oświaty Miejskiej w Otwocku, ul. Johna Lennona 4

Niezłożenie woli zapisu w wyżej wskazanym terminie i  formie, oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w dniu 19-06-2017 roku i przebiegać będzie zgodnie z informacją przedstawioną na stronie: http://www.otwock.pl/rekrutacja-przedszkola-oddzialy-przedszkolne-i-klasy-i-szkol-podstawowych,ne,mg,6,1169

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony: https://otwock.formico.pl 

Kandydaci którzy nie zostali przyjęci w rekrutacji podstawowej (łącznie z kandydatami do klas zero) mają możliwość udziału w rekrutacji uzupełniającej.

Poniżej lista placówek biorąca udział w rekrutacji uzupełniającej (kolorem żółtym oznaczono dodatkowe oddziały):

Lp

Placówka

Oddział

Liczba wolnych miejsc

1

Przedszkole nr 15

Oddział ogólnodostępny - trzylatki, czterolatki, pięciolatki, sześciolatki

2

2

Przedszkole nr 16 Grymuś

Oddział ogólnodostępny - trzylatki, czterolatki, pięciolatki, sześciolatki

4

3

Przedszkole nr 17

Oddział ogólnodostępny - trzylatki, czterolatki, pięciolatki, sześciolatki

2

4

Przedszkole nr 20

Oddział ogólnodostępny - trzylatki, czterolatki, pięciolatki, sześciolatki

2

5

Przedszkole nr 3

Oddział ogólnodostępny - trzylatki, czterolatki, pięciolatki, sześciolatki

1

6

Przedszkole nr 6

Oddział ogólnodostępny - trzylatki, czterolatki, pięciolatki, sześciolatki

1

7

Przedszkole nr 10 "Leśne Skrzaty"

Oddział ogólnodostępny - trzylatki, czterolatki, pięciolatki, sześciolatki

25

8

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej

Oddział ogólnodostępny - trzylatki, czterolatki

75

9

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta

Oddział ogólnodostępny - 5,6 – latki

7

10

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej

Oddział ogólnodostępny - 5,6 – latki

21

11

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa

Oddział ogólnodostępny - 5,6 – latki

16

12

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego

Oddział ogólnodostępny - 5,6 – latki

4

13

Szkoła Podstawowa nr 8 im.gen.Juliana Filipowicza

Oddział ogólnodostępny - 5,6 – latki

10

14

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II

Oddział ogólnodostępny - 5,6 – latki

25

SUMA

195

DYŻURY W PRZEDSZKOLACH w miesiącach lipiec - sierpień 2017r.

LIPIEC

Placówka

Grupy/liczba dzieci

Termin

Tygodnie

Przedszkole 20

3/75

10.07 – 28.07.2017

3

Przedszkole 4

3/75

03.07 – 21.07.2017

3

Przedszkole 6

2/50

10.07.- 28.07.2017

3

Przedszkole 12

4/100

03.07. – 28.07.2017

4

Przedszkole 18

5/125

03.07 – 21.07.2017

3

 

 

SIERPIEŃ

Placówka

Grupy/liczba dzieci

Termin

Tygodnie

Przedszkole 16

4/100

14.08 -30.08.2017

3

Przedszkole 10

4/100

  1. 07- 25.08.2017

4

Przedszkole 3

4/100

07.08 - 30.08.2017

4

Przedszkole 15

4/100

31.07. – 18.08.2017

3

Przedszkole 17

3/75

31.07 – 25.08.2017

4

 

Adresy przedszkoli