oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl
22 788 02 06
Close

Dyżur wakacyjny 2019

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

Przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli.

Zarządzenie Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 24.01.2019 r.
http://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF58033A2750B7BZ/z14_2019.pdf

Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie
lipiec – sierpień 2019 rok.

Lp. Placówka Adres Nr telefonu Termin dyżuru Ilość tygodni
1. Przedszkole nr 3 ul. Jodłowa 14 22 779-29-84 29.07-23.08.2019 4
2. Przedszkole nr 4 ul. Dwernickiego 1 22 779-32-73 29.07-23.08.2019 4
3. Przedszkole nr 6 ul. Kubusia Puchatka 28 22 779-41-23 19.08-30.08.2019 2
4. Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty” ul. Kochanowskiego 6 22 779-37-12 05.08-30.08.2019 4
5. Przedszkole nr 12 ul. Batorego 34 22 779-51-01 01.07-26.07.2019 4
6. Przedszkole nr 15 ul. Majowa 44 22 779-40-78 01.07-26.07.2019 4
7. Przedszkole nr 16 „Grymuś” ul. Karczewska 27A 22 779-54-11 29.07-23.08.2019 4
8. Przedszkole nr 17 ul. Czaplickiego 7 22 779-50-40 01.07-26.07.2019 4
9. Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka ul. Komunardów 4 22 779-72-53 01.07-26.07.2019 4
10. Przedszkole nr 20 ul. Majowa 230 22 779-71-68 05.08-30.08.2019 4
11. Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta ul. Karczewska 14/16 22 779-24-14 01.07-12.07.2019 2
12. Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Sendlerowej ul. Poniatowskiego 47/49 22 779-32-32 08.07-02.08.2019 4
13. Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Morusa ul. Kościuszki 28 22 788-64-61 19.08-30.08.2019 2
14. Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. E. Andriollego ul. Ambasadorska 1 22 779-34-31 01.07-12.07.2019 2
15. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. J. Filipowicza ul. Żeromskiego 235 22 779-25-22 19.08-30.08.2019 2
16. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II ul. Narutowicza 275 22 779-35-33 01.07-12.07.2019 2
17. Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego ul. Andriollego 76 22 779-38-44 19.08-30.08.2019 2

 

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2019 r.

Element procedury

od dnia

do dnia

Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny.

01.04.2019

19.04.2019

Weryfikacja kart zgłoszeń.

23.04.2019

10.05.2019

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych.

13.05.2019 g. 10:00

Obowiązek wpłaty przez rodziców/ prawnych opiekunów należności za żywienie według stawki obowiązującej w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane dziecko, w wysokości zgodnej z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym.

 

 

13.05.2019

 

 

24.05.2019

Weryfikacja wpłat za żywienie.

27.05.2019

31.05.2019

Opublikowanie na stronie internetowej Oświaty Miejskiej w Otwocku ilości wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach.

4.06.2019

UWAGA!!!

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2019 roku dotyczy wszystkich przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.