oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl
22 788 02 06
Close

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

Przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Zarządzenie Nr 46/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 24.02.2020 r.

Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2020 rok.

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2020 r. – do pobrania

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Otwock lipiec – sierpień 2020 r. – do pobrania