oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl
22 788 02 06
Close

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pomocowa

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowa podejmuje decyzje w sprawie:

  • udzielania pożyczek długoterminowych, ustalania terminów spłaty
  • zmian w spłacie pożyczek (przeksięgowania wkładów w poczet zadłużenia, wcześniejszej spłaty zadłużenia)
  • wysokości udzielanych pożyczek
  • przyznania zapomóg losowych i zasiłków losowych z tytułu zgonu
  • uzupełnienie wkładów członkowskich o sumę niezbędną do uzyskania wyższej pożyczki długoterminowej z uwzględnieniem możliwości finansowych Kasy

Pliki do pobrania: