oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl
22 788 02 06
Close
Otwarte Szkoły Otwocka

Otwarte Szkoły Otwocka

Miasto Otwock wraz z Oświatą Miejską oraz Szkołami Podstawowymi, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock realizuje projekt pn. „OTWARTE SZKOŁY OTWOCKA”, który za cel stawia unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie miasta Otwocka w 10 Szkołach Podstawowych: SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 7, SP 8, SP 9, SP 12. W okresie trwania projektu zostanie wdrożonych 10 kompleksowych programów edukacyjno – rozwojowych obejmujących uczniów i nauczycieli oraz doposażenia, polegające m.in. na: wsparciu kompetencji kluczowych i powiązanych z nimi umiejętności uniwersalnych uczniów ww. 10 szkół, wzmocnieniu nauczania opartego na eksperymentach i praktycznym wykorzystaniu narzędzi TIK oraz indywidualizacji wsparcia dla uczniów wykazujących problemy w nauce i o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz z niepełnosprawnościami. W projekcie nastąpi sprzężenie działań skierowanych do co najmniej 784 uczniów (np. zajęcia pozalekcyjne), i 105 os. kadry dydaktycznej uzupełnionych o doposażenie pracowni dla przedmiotów ścisłych/ TIK i sprzęt diagnostyczny oraz do terapii specjalistycznych.