oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl
22 788 02 06
Close

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DO KLAS IV i VII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Rodzice uczniów klas III publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock,
w których zorganizowane są co najmniej dwa oddziały klasy III oraz rodzice uczniów klas VI publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock mogą ubiegać się o przyjęcie
z dniem 1 września 2019 roku do szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, do klas IV lub do klas VII na mocy art. 205 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz Zarządzenia Nr 24/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock, powstałych z przekształcenia gimnazjów.

http://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF5822C95CF089DZ/z24_2019.pdf

 

Spotkania otwarte w szkołach podstawowych, do których istnieje możliwość przeniesienia uczniów odbędą się w następujących terminach:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku, ul. Poniatowskiego 47/49

– 28 lutego 2019 roku, od godz. 17:30;

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwocku, ul. Kościuszki 28

– 9 marca 2019 roku, godz. 10:00-12:00;

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku, ul. Szkolna 31

– 2 marca 2019 roku, godz. 10:00-12:00;

  • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Batalionu „Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Majowa 267

– 7 marca 2019 roku, godz. 17:00.

 

Wnioski należy składać w wybranej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum w terminie od 4 do 22 marca 2019 roku. – Wniosek Rodziców uczniów obenych klas III  Wniosek Rodziców uczniów obecnych klas VI

 

W sprawie ostatecznej decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka, Rodzice kontaktują się bezpośrednio z wybraną szkołą, warunkiem pozytywnej decyzji jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych oraz dostarczenie wymaganych dokumentów w terminie określonym w Zarządzeniu Nr 24/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 lutego 2019 roku.