Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023-2024 – Oświata Miejska w Otwocku ...

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023-2024

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 maja 2023 roku rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock zgodnie z  Zarządzenia Nr 8/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock oraz Zarządzenia Nr 16/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

(W załączeniu zarządzenie nr 8/2023 i 16/2023)

Rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach jak rekrutacja podstawowa i prowadzona będzie elektronicznie pod adresem strony https://otwock.elemento.pl Istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

Kandydaci którzy nie zostali przyjęci w rekrutacji podstawowej mają możliwość udziału w rekrutacji uzupełniającej.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

  • Od 8 maja 2023 r. od godz. 9:00 do 12 maja 2023 r. do godz. 15:00 ? złożenie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami i oświadczeniami.
  • Od 15 do 19 maja 2023 r. ? weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.
  • 22 maja 2023 r. godz. 12:00 ? podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • Od 22 do 26 maja 2023 r. do godz. 15 ? obowiązek potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnej deklaracji.
  • 29 maja 2023 r. godz. 12 ? podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  • Od 30 maja 2023 r. ? procedura odwoławcza (W terminie trzech dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Komisja w terminie trzech dni od dnia wystąpienia rodzica sporządza uzasadnienie. W terminie trzech dni od dnia jego otrzymania, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w pisemnym uzasadnieniu. W terminie trzech dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor wydaje rozstrzygnięcie, na które można wnieść skargę do sądu administracyjnego).

Poniżej lista placówek biorąca udział w rekrutacji uzupełniającej (pogrubioną czcionką oznaczono dodatkowe oddziały):

LP PLACÓWKA LICZBA WOLNYCH MIEJSC
1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA 31
2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. IRENY SENDLEROWEJ 24
3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. TOMASZA MORUSA 26
4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 3
5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JADWIGI KORCZAKOWSKIEJ 7
6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO 13
7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. BATALIONU “ZOŚKA” Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 3
8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. GEN. JULIANA FILIPOWICZA 13
9 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA PAWŁA II 22
10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 13
     SUMA 155
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.