Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2023-2024 – Oświata Miejska w Otwocku ...

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2023-2024

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2023-2024

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 maja 2023 roku rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Otwocka zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock oraz Zarządzenia Nr 15/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

(W załączeniu zarządzenie nr 7/2023 i 15/2023)

Kandydaci którzy nie zostali przyjęci w rekrutacji podstawowej mają możliwość udziału w rekrutacji uzupełniającej.

Nabór będzie prowadzony w formie elektronicznej pod adresem strony: https://otwock.formico.pl/ w terminie od 22.05.2023 roku do 02.06.2023 r.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

  • Od 22 maja 2023 r. od godz. 9:00 do 2 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 ? złożenie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami.
  • Od 5 do 12 czerwca 2023 r. ? weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.
  • 13 czerwca 2023 r. godz. 12:00 ? podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • Od 13 do 20 czerwca 2023 r. do godz. 15 ? obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego poprzez w postaci pisemnej deklaracji.
  • 21 czerwca 2023 r. godz. 12 ? podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
  • Od 22 czerwca 2023 r. ? procedura odwoławcza (W terminie trzech dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Komisja w terminie trzech dni od dnia wystąpienia rodzica sporządza uzasadnienie. W terminie trzech dni od dnia jego otrzymania, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w pisemnym uzasadnieniu. W terminie trzech dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor wydaje rozstrzygnięcie, na które można wnieść skargę do sądu administracyjnego).

 

Poniżej lista placówek biorąca udział w rekrutacji uzupełniającej:

Lp Placówka Oddział Liczba wolnych miejsc
1 Przedszkole Nr 3 Oddział przedszkolny – Trzylatki – Czterolatki – Pięciolatki – Sześciolatki 14
2 Przedszkole Nr 6 Oddział przedszkolny – Trzylatki – Czterolatki – Pięciolatki – Sześciolatki 13
3 Przedszkole Nr 10 Oddział przedszkolny – Trzylatki – Czterolatki – Pięciolatki – Sześciolatki 16
4 Przedszkole Nr 12 Oddział przedszkolny – Trzylatki – Czterolatki – Pięciolatki – Sześciolatki 13
5 Przedszkole Nr 15 Oddział przedszkolny – Pięciolatki – Sześciolatki 3
6 Przedszkole Nr 18 Oddział przedszkolny – Trzylatki – Czterolatki – Pięciolatki – Sześciolatki 2
7 Przedszkole Nr 20 Oddział przedszkolny – Trzylatki – Czterolatki – Pięciolatki – Sześciolatki 20
8 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej Oddział przedszkolny – Pięciolatki – Sześciolatki 2
9 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. M. E. Andriolliego Oddział przedszkolny – Pięciolatki – Sześciolatki 9
10 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II Oddział przedszkolny – Sześciolatki 20
11 Szkoła Podstawowa Nr 12 im. K. Makuszyńskiego Oddział przedszkolny – Sześciolatki 2
    SUMA 114
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.