oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl
22 788 02 06
Close

Szanowni Rodzice i Opiekunowie dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.

Uprzejmie zawiadamiamy, że w związku ze stanem epidemicznym w kraju,

ulega zmianie termin wydawania i przyjmowania kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Termin określony pierwotnie w harmonogramie zapisów na okres 23.03.2020 r. – 10.04.2020 r. jest nieaktualny i ulega zmianie.

Zapisy na dyżur  odbywać się będą od 15.05.2020 r. – 05.06.2020 r.

Jednocześnie informujemy, że dołożymy  wszelkich starań w celu  zapewnienia  miejsca dla  wszystkich chętnych dzieci.