oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl
22 788 02 06
Close
Wznowienie działalności otwockich przedszkoli i żłobka

Wznowienie działalności żłobka i przedszkoli wg rygoru sanitarnego od dnia 25 maja 2020 r.

Informujemy, że od dnia 25 maja br.  nastąpi uruchamianie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz żłobka, dla których organem prowadzącym jest  miasto Otwock.
Po szczegółowej i wnikliwej analizie dotyczącej sytuacji epidemiologicznej, zapewnienia najbardziej bezpiecznych warunków dzieciom i pracownikom przedszkoli do nauki, opieki, zabawy i pracy, a także biorąc pod uwagę opinię rodziców deklarujących potrzebę opieki nad dzieckiem ze względu na obowiązki zawodowe, zdecydowano o otwarciu placówek oświatowych.

Opracowane procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, pozwalają na funkcjonowanie małych grup, w których może przebywać max. 12 dzieci tak, aby zapewnić minimalną przestrzeń wynoszącą 4 m² na każde dziecko i opiekuna. Stąd liczba grup proponowanych do otwarcia jest ograniczona z uwagi na działalność przedszkola w trybie reżimu sanitarnego. Niemniej jednak zapewniamy, że w przypadku zgłoszeń rodziców deklarujących potrzebę korzystania z opieki przedszkolnej, będziemy sukcesywnie otwierać kolejne oddziały.

Ponadto informujemy, że wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, o których wspomniano wyżej, wskazują jednoznacznie, iż pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu zdrowia, służb mundurowych, pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości wykonywania pracy zdalnej. Niniejsza procedura, zawierająca wszystkie zasady organizacji pracy placówki w dobie pandemii, zostanie podana do wiadomości i zastosowania poprzez umieszczenie jej na ich stronach internetowych jednostek oświatowych  oraz Oświaty Miejskiej.