Oświata Miejska w Otwocku

Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych …

Więcej...

Rekrutacja do szkół podstawowych

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym…

Więcej...

ROK 2022/2023

Rekrutacja do szkół podstawowych

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym…

Więcej...