Oświata Miejska w Otwocku ...

Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych …

Więcej...

Rekrutacja do szkół podstawowych

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym…

Więcej...

ROK 2022/2023

Rekrutacja do szkół podstawowych

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym…

Więcej...
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.