Aktualności Oświata Otwock

Ostatnie wydarzenia w Otwockiej Oświacie

ROK 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych …

Więcej...

Rekrutacja do szkół podstawowych

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym…

Więcej...

INWESTYCJE Z BUDŻETU MIASTA OTWOCKA

stan na dzień 31.12.2021 r.

Miasto Otwock, jako organ prowadzący publiczne placówki oświatowe przy udziale Oświaty Miejskiej w Otwocku na przestrzeni ostatnich lat podjęło szereg działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania otwockich przedszkoli i szkół oraz poprawiających komfort i bezpieczeństwo uczniów.

SP nr 12

Termomodernizacja

Kwota dotacji: 1 918 352,37 zł Środki własne: 112 100,00 zł

Przedszkola nr 4

Termomodernizacja

Kwota dotacji: 196 876,26 zł

SP nr 2

Termomodernizacja

Kwota dotacji: 1 557 337,02 zł Środki własne: 103 250,00 zł