Oświata Miejska w Otwocku – Oświata Miejska w Otwocku ...
Lekcja
[/vc_column]

INWESTYCJE Z BUDŻETU MIASTA OTWOCKA

Miasto Otwock, jako organ prowadzący publiczne placówki oświatowe przy udziale Oświaty Miejskiej w Otwocku
na przestrzeni ostatnich lat podjęło szereg działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania otwockich przedszkoli i szkół oraz poprawiających komfort i bezpieczeństwo uczniów.

SP nr 12

Termomodernizacja

Kwota dotacji: 1 918 352,37 zł Środki własne: 112 100,00 zł

Przedszkola nr 4

Termomodernizacja

Kwota dotacji: 196 876,26 zł

SP nr 2

Termomodernizacja

Kwota dotacji: 1 557 337,02 zł Środki własne: 103 250,00 zł

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.