Wydział księgowości – Oświata Miejska w Otwocku

Wydział księgowości

Anna Ducka

Starszy specjalista ds. finansowo – księgowych

Telefon

(22) 788 94 35

(22) 788 02 06 w 25

E-mail

anna.ducka@oswiata-otwock.pl

Aneta Mróz

Starszy specjalista ds. finansowo – księgowych

Telefon

(22) 788 94 35

(22) 788 02 06 w 25

E-mail

aneta.mroz@oswiata-otwock.pl

Katarzyna Rogulska – Cichecka

Starszy specjalista ds. księgowo – finansowych

Telefon

(22) 788 94 36

(22) 788 02 06 w 24

E-mail

katarzyna.rogulska@oswiata-otwock.pl

Magdalena Przybysz

Starszy specjalista ds. finansowo – księgowych

Telefon

(22) 788 94 36

(22) 788 02 06 w 24

E-mail

magdalena.przybysz@oswiata-otwock.pl