Fundusz zdrowotny dla nauczycieli – Oświata Miejska w Otwocku

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Przedstawiamy Państwu informacje o możliwości uzyskania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego.

Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są:

  • nauczyciele zatrudnieni w wymiarze nie niższym, niż ½ etatu w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych których organem prowadzącym jest Miasto Otwock,
  • nauczyciele placówek wymienionych w ust. 1, po przejściu na emeryturę, rentę lub na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Wnioski o udzielenie pomocy zdrowotnej należy składać w siedzibie Oświaty Miejskiej w Otwocku.

Wzór wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej ze środków finansowych przeznaczonych na ten cel stanowi Załącznik Nr 1 Regulaminu.

 

Dokumenty do pobrania:

UCHWAŁA NR LXXXIII/907/23 RADY MIASTA OTWOCKA

Wniosek