...

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Przedstawiamy Państwu informacje o możliwości uzyskania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego.

Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są:

  • nauczyciele zatrudnieni w wymiarze nie niższym, niż ? etatu w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych których organem prowadzącym jest Miasto Otwock,
  • nauczyciele placówek wymienionych w ust. 1, po przejściu na emeryturę, rentę lub na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Wnioski o udzielenie pomocy zdrowotnej należy składać w siedzibie Oświaty Miejskiej w Otwocku.

Wzór wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej ze środków finansowych przeznaczonych na ten cel stanowi Załącznik Nr 1 Regulaminu.

 

Dokumenty do pobrania:

UCHWAŁA RADY MIASTA OTWOCKA

Wniosek

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.