Kierownictwo – Oświata Miejska w Otwocku ...

Kierownictwo

Grzegorz Michalczyk

Dyrektor

Telefon

(22) 788 02 06

E-mail

dyrektor@oswiata-otwock.pl

Anna Ducka

Główna Księgowa

Telefon

(22) 788 93 79

(22) 788 02 06 w 28

E-mail

anna.ducka@oswiata-otwock.pl

Agnieszka Osiak

Zastępca Głównej Księgowej

Telefon

(22) 788 93 79

(22) 788 02 06 w 28

E-mail

agnieszka.osiak@oswiata-otwock.pl

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.