Kierownictwo – Oświata Miejska w Otwocku

Kierownictwo

Grzegorz Michalczyk

Dyrektor

Telefon

(22) 788 02 06

E-mail

dyrektor@oswiata-otwock.pl

Anna Winiarska

Główna Księgowa

Telefon

(22) 788 93 79

(22) 788 02 06 w 28

E-mail

anna.winiarska@oswiata-otwock.pl