Awans zawodowy – Oświata Miejska w Otwocku ...

Awans zawodowy

AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Zapraszamy nauczycieli szkół i placówek oświatowych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, do zapoznania się z informacjami ogólnymi oraz treścią wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.