Awans zawodowy – Oświata Miejska w Otwocku

Awans zawodowy

AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Zapraszamy nauczycieli szkół i placówek oświatowych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, do zapoznania się z informacjami ogólnymi oraz treścią wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.