...

Wydział płac

Monika Szmidt

Kierownik działu płac

Telefon

(22) 788 32 20

(22) 788 02 06 w 20

E-mail

monika.szmidt@oswiata-otwock.pl

Agnieszka Mrowiec

Starszy specjalista ds. księgowo – finansowych

Telefon

(22) 788 32 20

(22) 788 02 06 w 20

E-mail

agnieszka.mrowie@oswiata-otwock.pl

Ewelina Nogalska

Starszy specjalista ds. finansowo – księgowych

Telefon

(22) 788 32 20

(22) 788 02 06 w 20

E-mail

ewelina.nogalska@oswiata-otwock.pl

Katarzyna Góras

Specjalista ds. księgowo – finansowych

Telefon

(22) 788 32 20

(22) 788 02 06 w 20

E-mail

katarzyna.goras@oswiata-otwock.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.