Placówki Niepubliczne – Oświata Miejska w Otwocku ...

Placówki Niepubliczne

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

im. Noblistów Polskich w Otwocku
Adres
05-400 Otwock; ul. Czerska 1
Telefon
(+48) 883-700-315

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96

im. Świętej Rodziny w Otwocku
Adres
05-402 Otwock; ul. Kołłątaja 80/82
Telefon
(22) 788-29-78

Przedszkole Niepubliczne Nr2

Sióstr Elżbietanek
Adres
05-400 Otwock; ul. Kołłątaja 13
Telefon
(22) 779 22 35; 515-919-470; 515-919-507

Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne

?Otwockie Maluchy?
Adres
05-402 Otwock; ul. Ambasadorska 1
Telefon
(22) 779 61 30; 506-119-014; 603-586-183

Przedszkole Niepubliczne

?Anielinek?
Adres
05-400 Otwock; ul. Reymonta 68/70
Telefon
(22) 779 00 80

Przedszkole Niepubliczne

?Sówka Mądra Główka?
Adres
05-400 Otwock; ul. Legionów 2
Telefon
(22) 779-13-58 ; 663-848-103

Niepubliczne Przedszkole

?Małych Odkrywców?
Adres
05-402 Otwock; ul. Górna 94a
Telefon
(+46) 608-305-822

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

?Laudame?
Adres
05-400 Otwock, ul. Radosna 2b
Telefon
(+48) 570-122-006

Niepubliczne Integracyjne Przedszkole

?Patkowe Przedszkole?
Adres
05-402 Otwock; ul. Ostrowska 2
Telefon
(+48) 793-030-050; 793-030-220

Niepubliczne Przedszkole Językowe

?Domowe Przedszkole?
Adres
05-400 Otwock; ul. Szkolna 50
Telefon
(+48) 882-165-475

Przedszkole Niepubliczne

?Wesołe Misie?
Adres
05-400 Otwock; ul. Hallera 9
Telefon
(+48) 605-211-696 ; 606-601-485

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

?Leśny Punk Przedszkolny?
Adres
05-400 Otwock; Wiejska 14
Telefon
(+48) 603-586-183

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

?Kalejdoskop?
Adres
05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 10 (PMDK)
Telefon
(+48) 883-240-123

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

?W dobrych rękach?
Adres
05-400 Otwock, ul. Kościuszki 18
Telefon
(+48) 607-973-183
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.