...

Wydział kadr

Kinga Chmielewska

Starszy specjalista ds. administracyjno – kadrowych

Telefon

(22) 788 93 77

(22) 788 02 06 w 31

E-mail

kinga.chmielewska@oswiata-otwock.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.