...

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Zarząd Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Oświacie Miejskiej w Otwocku podejmuje decyzje w sprawie:

  • udzielania pożyczek długoterminowych, ustalania terminów spłaty
  • zmian w spłacie pożyczek (przeksięgowania wkładów w poczet zadłużenia, wcześniejszej spłaty zadłużenia)
  • wysokości udzielanych pożyczek
  • przyznania zapomóg losowych i zasiłków losowych z tytułu zgonu
  • uzupełnienie wkładów członkowskich o sumę niezbędną do uzyskania wyższej pożyczki długoterminowej z uwzględnieniem możliwości finansowych Kasy

 

Dane kontaktowe:
ul. J. Lennona 4
05-400 Otwock

Diana Kieszek

(22) 788-93-78

email: diana.kieszek@oswiata-otwock.pl

numer konta bankowego PKZP:
65 8001 0005 2001 0007 9989 0001

Godziny przyjmowania wniosków:
codziennie w godz. 7.30 ? 15.30

 

Posiedzenia Zarządu MKZP przy Oświacie Miejskiej odbywają się raz w miesiącu z przerwą urlopową w lipcu.

Wnioski należy składać do 5-tego każdego miesiąca. Wnioski złożone po tej dacie będą rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu w następnym miesiącu.

 

ORGANY PKZP

Zarząd
Urszula Król Przewodniczący
Hanna Firląg

Monika Kabala

Marta Matosek

Z-ca Przewodniczącego

Skarbnik

Sekretarz

Aneta Mróz Członek
Jolanta Grudzień Członek
Komisja Rewizyjna
Irena Witan

Małgorzata Pożarowszczyk

Przewodniczący

Sekretarz

Bogusława Szcęsna Członek

KOMUNIKATY:

Informacja dla członków Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej dotycząca salda wkładów i zadłużeń w poszczególnych placówkach na dzień 29.12.2021 r.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.