Sport szkolny – Oświata Miejska w Otwocku

Sport szkolny

Sport szkolny

Sport szkolony

Sport jest dziedziną życia, którą trzeba zorganizować, zagospodarować i wspierać. Uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny, szacunku i zasad fair play. Władze Miasta dostrzegają to i  wspomagają szkoły, które przyczyniają się do rozwijania sportu dzieci i młodzieży.  Właśnie tu rodzą się talenty. Szkolne zajęcia sportowe odgrywają kluczową rolę we wczesnej edukacji i kształtowaniu szczególnych umiejętności. Stwarzamy warunki i możliwości dzieciom do rozwijania zainteresowań sportowych między innymi poprzez organizowanie Międzyszkolnych Zawodów Sportowych, zajęć sportowych w ramach SKS oraz tworzenie klas sportowych tj. w Szkole Podstawowej nr 2. Zimą w ramach lekcji w-f dzieci korzystają z miejskiego lodowiska. Przedszkola miejskie posiadają nowoczesne place zabaw, zaś każda szkoła wyposażona jest w obiekty sportowe z zapleczem i wyposażeniem oraz nowoczesne, wielofunkcyjne boiska, które udostępniane są mieszkańcom, dzięki czemu mają oni możliwość uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych.