...

Sport szkolny

Sport szkolny

Sport szkolony

Sport jest dziedziną życia, którą trzeba zorganizować, zagospodarować i wspierać. Uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny, szacunku i zasad fair play. Władze Miasta dostrzegają to i  wspomagają szkoły, które przyczyniają się do rozwijania sportu dzieci i młodzieży.  Właśnie tu rodzą się talenty. Szkolne zajęcia sportowe odgrywają kluczową rolę we wczesnej edukacji i kształtowaniu szczególnych umiejętności. Stwarzamy warunki i możliwości dzieciom do rozwijania zainteresowań sportowych między innymi poprzez organizowanie Międzyszkolnych Zawodów Sportowych, zajęć sportowych w ramach SKS oraz tworzenie klas sportowych tj. w Szkole Podstawowej nr 2. Zimą w ramach lekcji w-f dzieci korzystają z miejskiego lodowiska. Przedszkola miejskie posiadają nowoczesne place zabaw, zaś każda szkoła wyposażona jest w obiekty sportowe z zapleczem i wyposażeniem oraz nowoczesne, wielofunkcyjne boiska, które udostępniane są mieszkańcom, dzięki czemu mają oni możliwość uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.