ZFŚS – Oświata Miejska w Otwocku ...

ZFŚS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz innymi dokumentami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów, rencistów, Oświaty Miejskiej, szkół podstawowych i przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Otwock.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.