Wnioski do pobrania – Oświata Miejska w Otwocku

Wnioski do pobrania

Wnioski do pobrania

SPRAWOZDANIE ZE SPOSOBU WYKORZYSTANIA ŚRODKÓWPRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI:

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI:

 

WNIOSEK NAUCZYCIELA O DOFINANSOWANIE CZESNEGO: