Projekty Unijne – Oświata Miejska w Otwocku ...

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Miasto Otwock wraz z Oświatą Miejską oraz Szkołami Podstawowymi, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock realizuje projekt pn. ?OTWARTE SZKOŁY OTWOCKA?, który za cel stawia unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie miasta Otwocka w 10 Szkołach Podstawowych: SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 7, SP 8, SP 9, SP 12.

W ramach projektu zostało wdrożone 10 kompleksowych programów edukacyjno ? rozwojowych obejmujących uczniów i nauczycieli.

Działania polegają m.in. na: wsparciu kompetencji kluczowych i powiązanych z nimi umiejętności uniwersalnych uczniów ww. szkół, wzmocnienia nauczania opartego na metodzie eksperymentu i praktycznym wykorzystaniu narzędzi TIK oraz indywidualizacja wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

W 2020 roku doposażone zostały 33 pracownie przedmiotów mtematyczno ? przyrodniczych (pracownie przyrodnicze, chemiczne, biologiczne, geograficzne, fizyczne i matematyczne) w 9 szkołach podstawowych, a także 10 szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (technologie informacyjno ? komunikacyjne) (zakupionych zostało m.in. 223 przenośnych komputerów dla uczniów, 15 przenośnych komputerów dla nauczycieli, urządzenia wielofunkcyjne kolorowe, drony, wózki na laptopy, monitory interaktywne 65 oraz 55 cali, drukarki 3D, pakiety edukacyjne składające się z klocków do budowania robotów, gry edukacyjne do programowania, szkolne zestawy robotów, zestawy do przeprowadzania testów/ głosowań, tablety wraz z oprogramowaniem).

W  2020 roku 9 szkół podstawowych, tj. SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, SP8, SP9, SP12 otrzymało pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształtowania oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów (m.in.: programy logopedyczne, przesiewowe testy do badania artykulacji, edukacyjne gry planszowe, maty do korekcji wad postawy, chusty terapeutyczne, piłki rehabilitacyjne, piłki gimnastyczne, flipper logopedyczny, narzędzia do ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej).

 

Łączna wartość zakupionego doposażenia w ramach projektu ?OTWARTE SZKOŁY OTWOCKA? wynosi 1 785 409,48 zł

 

Od października 2019 do marca 2021 roku w 10 szkołach podstawowych zrealizowanych zostało łącznie 4 903 godziny zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu ?OTWARTE SZKOŁY OTWOCKA? z podziałem na:

 • zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe ? porozumiewania się w językach obcych ? 699 godzin;
 • warsztaty poświęcone podnoszeniu właściwych postaw i umiejętności w kontekście rynku pracy ? 1 607 godzin;
 • zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu podnoszące kompetencje matematyczno ? przyrodnicze ? 1 376 godzin;
 • zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowej TIK u uczniów ? 381 godzin;
 • zajęcia specjalistyczne (terapia pedagogiczna, logopedia, zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno ? społeczne, spotkania z psychologiem, integracja sensoryczna, gimnastyka korekcyjna) ? 840 godzin.

 

W ramach projektu dla ok. 100 nauczycieli szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock odbyły się także szkolenia i kursy doskonalące pn.

 • Twórcze warsztaty w szkole z zakresu innowacyjnych narzędzi i metod kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów;
 • E ? produkty projektów UE w praktyce szkolnej;
 • Funkcjonalności, praktyczne wykorzystania pracowni mobilnej TIK i innych narzędzi TIK w procesach dydaktycznych;
 • Programowanie w szkole bez tajemnic;
 • Kurs ze skutecznych sposobów wspierania ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem;
 • Kurs z alternatywnych sposobów komunikacji z uczniem niepełnosprawnym wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych;
 • Kurs tworzenia IPET i IPRW.
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.