Dyżur wakacyjny – Oświata Miejska w Otwocku

Dyżur wakacyjny

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2022/2023

 

Poniżej publikujemy wykaz terminów dyżurów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w lipcu i sierpniu 2023 roku (tj. rok szkolny 2022/2023).

Terminy pracy i przerwy w oddziałach poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów placówek z Radami Rodziców.

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą prowadziły opiekę tylko dla dzieci z macierzystej placówki.

 

Zarządzenie Nr 9/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2022/2023.

Poniżej link do zarządzenia: zarządzenie nr 9/2023

Zarządzenie nr 9-2023 z dnia 12.01.2023 w sprawie dyżuru wakacyjnego

Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2023 rok.

Lp. Placówka Adres Nr telefonu Termin dyżuru
1. Przedszkole nr 3 ul. Jodłowa 14 22 779-29-84 03-28.07.2023 r.
2. Przedszkole nr 4 ul. Dwernickiego 1 22 779-32-73 03-28.07.2023 r.
3. Przedszkole nr 6 ul. Kubusia Puchatka 28 22 779-41-23 03-28.07.2023 r.
4. Przedszkole nr 10

„Leśne Skrzaty”

ul. Kochanowskiego 6 22 779-37-12 03-28.07.2023 r.
5. Przedszkole nr 12 ul. Batorego 34 22 779-51-01 31.07-25.08.2023 r.
6. Przedszkole nr 15 ul. Majowa 44 22 779-40-78 31.07-25.08.2023 r.
7. Przedszkole nr 16 „Grymuś” ul. Karczewska 27A 22 779-54-11 03-28.07.2023 r.
8. Przedszkole nr 17 ul. Czaplickiego 7 22 779-50-40 31.07-25.08.2023 r.
9. Przedszkole nr 18

im. Kubusia Puchatka

ul. Komunardów 4 22 779-72-53 31.07-25.08.2023 r.
10. Przedszkole nr 20 ul. Majowa 230 22 779-71-68 03-28.07.2023 r.
11. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2

im. I. Sendlerowej

ul. Poniatowskiego 47/49 22 779-32-32 31.07-25.08.2023 r.
12. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3

im. T. Morusa

ul. Kościuszki 28 22 788-64-61 03-28.07.2023 r.
13. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 6

im. M. E. Andriollego

ul. Ambasadorska 1 22 779-34-31 31.07-25.08.2023 r.
14. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8

im. Gen. J. Filipowicza

ul. Żeromskiego 235 22 779-25-22 31.07-25.08.2023 r.
15. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 12

im. K. Makuszyńskiego

ul. Andriollego 76 22 779-38-44 03-28.07.2023 r.

 

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny  w lipcu i sierpniu 2023 r.

  • Od 03 do 14 kwietnia 2023 r.  – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny.
  • Od 17 do 20 kwietnia 2023 r.  – weryfikacja kart zgłoszeń.
  • 21 kwietnia 2023 r. godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych.
  • Od 21 do 28 kwietnia 2023 r. – obowiązek wpłaty przez rodziców/prawnych opiekunów należności za żywienie według stawki obowiązującej w przedszkolu, w wysokości zgodnej             z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu.
  • Od 02 do 08 maja 2023 r.  – weryfikacja wpłat za żywienie.
  • 9 maja 2023 r. godz. 14:00– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych.

 

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2023 roku dotyczy wszystkich przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do pobrania tutaj PDF DOCX