...

Dyżur wakacyjny

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2023/2024

 

Poniżej publikujemy wykaz terminów dyżurów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w lipcu i sierpniu 2024 roku (tj. rok szkolny 2023/2024).

Terminy pracy i przerwy w oddziałach poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów placówek z Radami Rodziców.

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą prowadziły opiekę tylko dla dzieci z macierzystej placówki.

 

Zarządzenie Nr 16/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2023/2024.

Poniżej link do zarządzenia: zarządzenie nr 16/2024

 

Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2024 rok.

Lp. Placówka Adres Nr telefonu Termin dyżuru
1. Przedszkole nr 3 ul. Jodłowa 14 22 779-29-84 29.07 – 23.08.2024
2. Przedszkole nr 4 ul. Dwernickiego 1 22 779-32-73 29.07 – 23.08.2024
3. Przedszkole nr 6 ul. Kubusia Puchatka 28 22 779-41-23 29.07 – 23.08.2024
4. Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty” ul. Kochanowskiego 6 22 779-37-12 29.07 – 23.08.2024
5. Przedszkole nr 12 ul. Batorego 34 22 779-51-01 01 – 26.07.2024
6. Przedszkole nr 15 ul. Majowa 44 22 779-40-78 01 – 26.07.2024
7. Przedszkole nr 16 „Grymuś” ul. Karczewska 27A 22 779-54-11 29.07 – 23.08.2024
8. Przedszkole nr 17 ul. Czaplickiego 7 22 779-50-40 01 – 26.07.2024
9. Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka ul. Komunardów 4 22 779-72-53 01 – 26.07.2024
10. Przedszkole nr 20 ul. Majowa 230 22 779-71-68 29.07 – 23.08.2024
11. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2  im. I. Sendlerowej ul. Poniatowskiego 47/49 22 779-32-32 01 – 26.07.2024
12. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 6 im. M. E. Andriollego ul. Ambasadorska 1 22 779-34-31 01 – 26.07.2024
13. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Gen. J. Filipowicza ul. Żeromskiego 235 22 779-25-22 01 – 26.07.2024
14. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego ul. Andriollego 76 22 779-38-44 29.07 – 23.08.2024

 

Zarządzenie Nr 17/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 roku  w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2023/2024. (zarządzenie nr 17/2024)

 

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2024 r.

  • Od 08 do 19 kwietnia 2024 r.  – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny.
  • Od 22 do 25 kwietnia 2024 r.  – weryfikacja kart zgłoszeń.
  • 26 kwietnia 2024 r. godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych.
  • Od 26 do 30 kwietnia 2024 r. – obowiązek wpłaty przez rodziców/prawnych opiekunów należności za żywienie według stawki obowiązującej w przedszkolu, w wysokości zgodnej             z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu.
  • Od 06 do 09 maja 2024 r.  – weryfikacja wpłat za żywienie.
  • 10 maja 2024 r. godz. 14:00– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych.

 

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2024 roku dotyczy wszystkich przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do pobrania tutaj

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.