Dyżur wakacyjny – Oświata Miejska w Otwocku ...

Dyżur wakacyjny

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2023/2024

 

Poniżej publikujemy wykaz terminów dyżurów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w lipcu i sierpniu 2024 roku (tj. rok szkolny 2023/2024).

Terminy pracy i przerwy w oddziałach poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów placówek z Radami Rodziców.

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą prowadziły opiekę tylko dla dzieci z macierzystej placówki.

 

Zarządzenie Nr 16/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2023/2024.

Poniżej link do zarządzenia: zarządzenie nr 16/2024

 

Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2024 rok.

Lp. Placówka Adres Nr telefonu Termin dyżuru
1. Przedszkole nr 3 ul. Jodłowa 14 22 779-29-84 29.07 – 23.08.2024
2. Przedszkole nr 4 ul. Dwernickiego 1 22 779-32-73 29.07 – 23.08.2024
3. Przedszkole nr 6 ul. Kubusia Puchatka 28 22 779-41-23 29.07 – 23.08.2024
4. Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty” ul. Kochanowskiego 6 22 779-37-12 29.07 – 23.08.2024
5. Przedszkole nr 12 ul. Batorego 34 22 779-51-01 01 – 26.07.2024
6. Przedszkole nr 15 ul. Majowa 44 22 779-40-78 01 – 26.07.2024
7. Przedszkole nr 16 „Grymuś” ul. Karczewska 27A 22 779-54-11 29.07 – 23.08.2024
8. Przedszkole nr 17 ul. Czaplickiego 7 22 779-50-40 01 – 26.07.2024
9. Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka ul. Komunardów 4 22 779-72-53 01 – 26.07.2024
10. Przedszkole nr 20 ul. Majowa 230 22 779-71-68 29.07 – 23.08.2024
11. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2  im. I. Sendlerowej ul. Poniatowskiego 47/49 22 779-32-32 01 – 26.07.2024
12. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 6 im. M. E. Andriollego ul. Ambasadorska 1 22 779-34-31 01 – 26.07.2024
13. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Gen. J. Filipowicza ul. Żeromskiego 235 22 779-25-22 01 – 26.07.2024
14. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego ul. Andriollego 76 22 779-38-44 29.07 – 23.08.2024

 

Zarządzenie Nr 17/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 roku  w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2023/2024. (zarządzenie nr 17/2024)

 

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2024 r.

  • Od 08 do 19 kwietnia 2024 r.  – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny.
  • Od 22 do 25 kwietnia 2024 r.  – weryfikacja kart zgłoszeń.
  • 26 kwietnia 2024 r. godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych.
  • Od 26 do 30 kwietnia 2024 r. – obowiązek wpłaty przez rodziców/prawnych opiekunów należności za żywienie według stawki obowiązującej w przedszkolu, w wysokości zgodnej             z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu.
  • Od 06 do 09 maja 2024 r.  – weryfikacja wpłat za żywienie.
  • 10 maja 2024 r. godz. 14:00– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych.

 

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2024 roku dotyczy wszystkich przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do pobrania tutaj

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.