...

?????????? ??????? SP2

?????????? ??????? SP2

???????? ????? ??????????, ??? ??? ????????

Przywóz (przystanki):  ?????? (???????):

8:05 Ul. Kołłątaja (przystanek autobusowy k. Orlenu)

8:07 Ul. Kraszewskiego ( przystanek przy straży pożarnej)

8:12 Ul. Świderska (przystanek autobusowy Orla)

8:20 Ul. Batorego (przystanek autobusowy przy Przedszkolu 12/kiosk)

8:23 Ul. Matejki (Rossman)

8:26 Ul. Reymonta róg Żeromskiego (przystanek przy rondzie)

8:35 Ul. Poniatowskiego 47/49 (Szkoła Podstawowa nr 2)

 

Odwóz (przystanki):   ??????? (???????):

14:40 Ul. Poniatowskiego 47/49 (Szkoła Podstawowa nr 2)

14:45  Ul. Żeromskiego (przystanek naprzeciwko sanepidu)

14:48 Ul. Matejki (naprzeciwko stokrotki)

14:51 Ul. Batorego (przystanek autobusowy na przeciwko Przedszkolu 12/kiosk)

14:56 Ul. Orla (przystanek autobusowy Orla)

15:00 Ul. Kołłątaja (przystanek autobusowy k. Orlenu

15:03 Ul. Mieszka I przystanek przy straży pożarnej

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.