...

?????????? ??????? SP3

?????????? ??????? SP3

???????? ????? ??????????, ??? ??? ????????

Przywóz (przystanki):  ?????? (???????):

9:30 UL. Kołłątaja (przystanek autobusowy przy stacji ORLEN)

9:33 ul. Staszica (przystanek autobusowy naprzeciwko PEPCO)

9:38 ul. Matejki (przystanek autobusowy przy ROSSMAN)

9:43 ul. Kościuszki 28 (Szkoła Podstawowa nr 3)

 

Odwóz (przystanki):   ??????? (???????):

16:35 ul. Kościuszki 28 (Szkoła Podstawowa nr 3)            

16:39 ul. Matejki (przystanek autobusowy naprzeciwko stokrotki)

16:42 ul. Andriollego (przystanek przy Bibliotece Publ.róg z ul. Hożą)

16:50 ul. Kołlątaja (przystanek autobusowy naprzeciwko stacji ORLEN)

17:22 ul. Poniatowskiego (przystanek naprzeciwko ZUSU)

17:25 ul. Narutowicza (ŚRÓDBORÓW przystanek aut. naprzeciwko Kościoła)

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.