SP5 – Oświata Miejska w Otwocku ...

?????????? ??????? SP5

???????? ????? ??????????, ??? ??? ????????

Przywóz (przystanki):  ?????? (???????):

9:00 UL. Narutowicza (ŚRÓDBORÓW przystanek aut. przy Kosciele)

9:04 ul. Poniatowskiego (przystanek aut. naprzeciwko Orlen/myjni)

9:07ul. Żeromskiego (przystanek aut. naprzeciwko sanepidu)

9:12 ul. Batorego (przystanek naprzeciwko Przedszkola 12/kiosk)

9:15 ul. Andriollego ( przystanek aut. róg z ul. Hożą przy Bibliotece Publicznej)

9:22 ul. Słowackiego 66 (Szkola Podsatwowa nr 5)

 

Odwóz (przystanki):   ??????? (???????):

17:00 ul. Słowackiego 66 (Szkola Podsatwowa nr 5)

17:04 ul. Mieszka I przystanek przy straży pożarnej

17:07 ul. Batorego (przystanek przy Przedszkolu 12/kiosk)

17:09 ul. Andriollego (przystanek przy Bibliotece Publ. Róg z ul. Hożą)

17:13 ul. Poniatowskiego (przystanek naprzeciwko ZUSU)

17:16 UL. Narutowicza (ŚRÓDBORÓW przystanek aut. naprzeciwko Kościoła)

17:19 ul. Żeromskiego (naprzeciwko Stokrotki)

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.