Drodzy Ósmoklasiści !!! – Oświata Miejska w Otwocku ...

Drodzy Ósmoklasiści !!!

Przed Wami pierwszy egzamin w życiu. Życzę Wam dużo optymizmu i szczęścia oraz abyście sprawnie wykorzystali zdobytą wiedzę  i umiejętności. Wierzę, że wyniki, które uzyskacie będą odpowiadały Waszym oczekiwaniom i otworzą  Wam możliwości realizacji życiowych planów, pozwolą kontynuować naukę w wymarzonych szkołach, rozwijać wiedzę i spełniać swoje pasje.

Niech w nadchodzących dniach nie zabraknie Wam wiary we własne siły i możliwości.

Powodzenia !!!

Grzegorz Michalczyk

Dyrektor Oświaty Miejskiej w Otwocku

 

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.