Dzień Edukacji Narodowej – Oświata Miejska w Otwocku

Dzień Edukacji Narodowej

Drogie Koleżanki i Koledzy,

pracownicy placówek oświatowych miasta Otwocka.

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty.

W tym jakże uroczystym dniu, chciałbym podziękować Państwu za Waszą ciężką pracę, za Wasz entuzjazm oraz serce, które wkładacie w edukację

naszych młodych i starszych mieszkańców.

To dzięki waszej wytrwałości i pasji, szkoła jest coraz bardziej przyjazna i otwarta, mimo wielu zmian prawa oświatowego, pandemii i innych przeciwności.

 

Przyjmijcie proszę serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niegasnącego zapału, wytrwałości i satysfakcji z pracy zawodowej,

a także nie malejącego szacunku ze strony wychowanków, ich rodziców oraz Waszych przełożonych.

Dziękując za dotychczasową współpracę składam

Na wasze ręce wyrazy uznania licząc jednocześnie na dalsza,

wieloletnią, współpracę dla dobra mieszkańców naszego miasta.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

w imieniu własnym

oraz wszystkich pracowników Oświaty Miejskiej

 

Grzegorz Michalczyk

Dyrektor

Oświaty Miejskiej w Otwocku