Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 24 do 26 maja 2022 r. – Oświata Miejska w Otwocku ...

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 24 do 26 maja 2022 r.

W 2022 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 24 do 26 maja (wtorek ? czwartek), zgodnie z poniższym harmonogramem.

Dzień Przedmiot  Godzina rozpoczęcia Czas trwania
24 maja,
wtorek
język polski 9:00  120 minut
25 maja,
środa
matematyka  9:00  100 minut
26 maja,
czwartek
język obcy nowożytny  9:00 90 minut

 

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

  • 60 minut ? w przypadku języka polskiego
  • 50 minut ? w przypadku matematyki oraz
  • 45 minut ? w przypadku języka obcego nowożytnego.

W 2022 r. do egzaminu ósmoklasisty w Otwocku przystąpi 571 uczniów klas ósmych.

Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 179 różnego rodzaju arkuszy, w tym:

  • 51 arkuszy z języka polskiego, w tym arkuszy z poleceniami w języku ukraińskim
  • 50 arkuszy z matematyki w języku polskim, litewskim oraz ukraińskim oraz
  • 78 arkuszy i 24 płyty z języków obcych nowożytnych, w tym arkuszy
    z poleceniami w języku ukraińskim.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 1 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 8 lipca br.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych
w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

 

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.