Międzyszkolne Zawody Sportowe 2022 – wyniki Piłka siatkowa – Oświata Miejska w Otwocku ...

Międzyszkolne Zawody Sportowe 2022 – wyniki Piłka siatkowa

 

12. 05. 2022 r.
Piłka siatkowa chłopców

 w zawodach udział wzięło 6 szkół:

SP 12 ? gospodarz
SP4
SP 5
SP 6
SP 2
SP 3

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce ? SP 4
II miejsce ? SP 6
III miejsce ? SP 5

IV miejsce ? SP 12
V ? VI miejsce ? SP 3 i SP 2

 

 

 

 12. 05. 2022 r.
Piłka siatkowa dziewcząt

w zawodach udział wzięło 6 szkół:

SP 12 ? gospodarz
SP4
SP 5
SP 6
SP 1
SP 3

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce ? SP 1
II miejsce ? SP 12
III miejsce ? SP 6


IV miejsce ? SP 12
V ? VI miejsce ? SP  i SP 5

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.