Międzyszkolne Zawody Sportowe Otwock 2022 – wyniki Piłka Koszykowa – Oświata Miejska w Otwocku

Międzyszkolne Zawody Sportowe Otwock 2022 – wyniki Piłka Koszykowa

 

17. 05. 2022 r.
Piłka koszykowa dziewcząt

w zawodach udział wzięło 7 szkół:

SP 4 – gospodarz
SP 1
SP 5
SP 6
SP 12
SP 3
SP 8

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP 4
II miejsce – SP 1
III miejsce – SP 5
IV miejsce – SP 3
V- VI miejsce – SP 6 i SP 12
VII miejsce
– SP 8

 

 

18. 05. 2022 r.
Piłka koszykowa chłopców

w zawodach udział wzięło 8 szkół:

SP 4 – gospodarz
SP 12
SP 5
SP 6
SP 1
SP 3
SP 2
SP 8

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP 4
II miejsce – SP 12
III miejsce – SP 1
IV miejsce – SP 8
V- VI miejsce – SP 3 i SP 5
VII – VIII miejsce
– SP 6 i SP 2