Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – 2021 R – Oświata Miejska w Otwocku

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – 2021 R

Uprzejmie informujemy, iż otwockie placówki oświatowe otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” w roku 2021.

Są to: Przedszkole nr 4; Przedszkole nr 12; Przedszkole nr 15; Przedszkole nr 16; Przedszkole nr 17; Przedszkole nr 18; Przedszkole nr 20 oraz Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2; Szkoła Podstawowa nr 4; Szkoła Podstawowa  nr 7; Szkoła Podstawowa nr 9.

Wysokość przyznanego wsparcia  finansowego wynosi 64.000,-zł.

Program ma na celu wspieranie organów prowadzących placówki oświatowe w obszarze promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.  Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych.

Zadaniem programu jest zwiększenie dostępu dzieci przedszkolnych i uczniów  szkół podstawowych do nowości wydawniczych w placówkach oświatowych.