,,Posiłek w szkole i w domu? w 2022 roku – Oświata Miejska w Otwocku

,,Posiłek w szkole i w domu? w 2022 roku

Wieloletni Rządowy Program ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program składa się z 3 modułów.

1 Moduł dla dzieci i młodzieży,

2 Moduł dla osób dorosłych,

3 Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji rządowego Programu wyniesie 2,75 mld zł.

 

W ramach rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? w 2022 roku Miasto Otwock otrzyma w sumie 250.494,00 zł dla czterech szkół:

  • Szkoła podstawowa nr 2 – 80.000,00
  • Szkoła podstawowa nr 4 – 80.000,00
  • Szkoła podstawowa nr 6 – 76.144,00
  • Szkoła podstawowa nr 7 – 23.350,00

 

Do tego wkład własny w wysokości 20% dotacji tj. 50 098,80 zł.

Dzięki temu szkoły otwockie zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt kuchenny, który zdecydowanie polepszy warunki pracy w kuchniach szkolnych i umożliwi przygotowanie jeszcze smaczniejszych posiłków dla uczniów.