„Lekcje o finansach” – Oświata Miejska w Otwocku

„Lekcje o finansach”

„Lekcje o finansach”

Program “Lekcje o finansach” jest realizowany przy wsparciu środków Ministerstwa Finansów.

Celem Programu jest przeprowadzenie zajęć lekcyjnych o tematyce szeroko rozumianych finansów oraz zrealizowania wycieczki edukacyjnej obejmującej tematykę finansową, w tym wizytę w wybranej instytucji publicznej, która swoim działaniem obejmuje obszar finansów. W ramach Programu udzielono wsparcie podmiotom prowadzącym szkoły podstawowe na realizację tego Zadania. Przedmiotem Programu było przeprowadzenie wśród uczniów szkół podstawowych minimum 3 zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Podjęte działania miały na celu rozbudzenie zainteresowania zagadnieniami finansowymi i podniesienie kompetencji finansowych uczniów.

O środki na dofinansowanie zajęć lekcyjnych i wycieczek edukacyjnych mogły ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, prowadzące działalność w zakresie edukacji, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Dofinansowanie może wynieść 80% koszów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zajęć lekcyjnych oraz wycieczki.

Dofinansowanie na realizację Zadania mogło zostać udzielone pod warunkiem zapewnienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego o łącznej wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu Zadania.

Wnioski o dofinansowanie można było składać w terminie od 30 sierpnia do 20 września 2023r.

Lista rozstrzygniętych pozytywnie wniosków złożonych w ramach Programu „Lekcje o finansach”:

PLACÓWKA NR WNIOSKU DOTACJA WKŁAD WŁASNY 20% KOSZT CAŁKOWITY
Szkoła Podstawowa nr 4 746 1 164,00 zł 291,00 zł 1 455,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 7 788 2 352,00 zł 588,00 zł 2 940,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 7 807 1 920,00 zł 480,00 zł 2 400,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 7 809 2 880,00 zł 720,00 zł 3 600,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 12 781 3 216,00 zł 804,00 zł 4 020,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 12 817 2 880,00 zł 720,00 zł 3 600,00 zł
RAZEM   14 412,00 zł 3 603,00 zł 18 015,00 zł

 

Szkoła podstawowa nr 4 im. J. Piłsudskiego w Otwocku czasie zajęć zgłębiali tajniki racjonalnego gospodarowania. Podczas wycieczki do Warszawy odwiedzili Sejm i Giełdę Papierów Wartościowych.

Dzięki „lekcjom o finansach” uczniowie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Batalionów „Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi w Otwocku dowiedzieli się co symbolizuje i dlaczego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można zobaczyć rzeźbę byka oraz znają pojęcie hossy i bessy. Najmłodsze dzieci na zajęciach malowały swoje skarbonki, zdobywały wiedzę o „Polskim Złotym” bawiąc się podczas wypełniania edukacyjnych kart pracy przegotowanych przez Narodowy Bank Polski.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskeigo w Otwocku w ramach projektu udali się na wycieczkę do II Oddziału ZUS Inspektorat Warszawa Praga Północ. Na początku jednak praktykowali wiedzą o zasiłkach i ubezpieczeniach.

Dla tych uczniów finanse nie mają już tajemnic.