Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego – Oświata Miejska w Otwocku

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.

O wsparcie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego będące organami prowadzącymi szkoły kształcące ogólnie z terenu województwa mazowieckiego. Wsparcie mogło być przyznane dla szkół, które do tej pory nie otrzymały pomocy w ramach projektu. Nabór rozpoczął się 26 kwietnia 2023 r. i trwał do 12 maja 2023 r. 

Celem Projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, zwanego dalej: „Projektem”, jest podniesienie jakości nauczania w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z terenu województwa mazowieckiego poprzez zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach Projektu dla szkół zostanie zakupiony sprzęt i oprogramowanie m.in.: komputery stacjonarne, monitor interaktywny, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, laptopy, projektor multimedialny, oprogramowanie interaktywne 3D, e-podręczniki do nauki języka angielskiego oraz oprogramowanie do nauki gry w szachy.

W sprzęt i oprogramowanie wyposażone zostaną wyłącznie szkoły, które zapewniają odpowiednie warunki techniczne w szczególności w zakresie instalacji elektrycznych, sieci LAN itp.

Dla każdej ze szkół, w ramach Projektu, przewidziane jest wsparcie w wysokości około 120 000,00 zł.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 6 czerwca 2023 r. zatwierdził listę rankingową wniosków Partnerów w ramach naboru do projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, przeprowadzonego w okresie od 26 kwietnia do 12 maja 2023 roku. Do projektu zakwalifikowano 81 szkół, które uzyskały największą liczbę punktów, wśród wyłonionych została Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej  w Otwocku.