Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Oświata Miejska w Otwocku

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Programem uchwalony na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program był realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

W Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” wyróżniono cztery Priorytety:

 • Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych,
 • Priorytet 2: Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych,
 • Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
 • Priorytet 4: Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa.

Program ma na celu wspieranie organów prowadzących placówki oświatowe w obszarze promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych.

Zadaniem programu jest zwiększenie dostępu dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych do nowości wydawniczych w placówkach oświatowych.

Wsparcie finansowe było udzielone:

 1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:
 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
 • realizację działań promujących czytelnictwo.
 1. w odniesieniu do szkół na:
 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
 • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
 • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
 • zakup oprogramowania dla bibliotek,
 • zakup czytników e-booków,
 • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
 • realizację działań promujących czytelnictwo.

Kryteria przyznania wsparcia finansowego:

 1. dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:
 • nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł,
 • od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł,
 • więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł,
 1. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł;
 2. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł;
 3. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;
 4. dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł;
 5. dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:
 • nie więcej niż 70 – 2 500 zł,
 • od 71 do 170 – 3 000 zł,
 • więcej niż 170 – 4 500 zł.

 

Otwockie placówki oświatowe otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” w roku 2021 w wysokości 64 000,00 zł.

Placówko oświatowe, które otrzymały dofinansowanie: Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 12, Przedszkole nr 15, Przedszkole nr 16, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 18, Przedszkole nr 20, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 9.

Tabela 1.  Dofinansowanie placówek oświatowych w ramach programu

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.”

Otwockie szkoły podstawowe i przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 56 500,00 zł.

 

Tabela 2.  Dofinansowanie w roku szkolnym 2022/2023 otrzymały:

Placówka Kwota wnioskowana z Priorytetu 3 w zł Finansowy wkład własny w zł (min 20%) Koszt całkowity w zł
Przedszkole nr 6 2 500,00 625,00 3 125,00
Przedszkole nr 10 3 000,00 750,00 3 750,00
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 12 3 000,00 750,00 3 750,00
Szkoła Podstawowa nr 3      im. Tomasza Morusa 12 000,00 3 000,00 15 000,00
Szkoła Podstawowa nr 5        z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Sendlerowej 12 000,00 3 000,00 15 000,00
Szkoła Podstawowa nr 6       im. Michała Elwiro Andriollego 12 000,00 3 000,00 15 000,00
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego 12 000,00 3 000,00 15 000,00
Razem 56 500,00 14 125,00 70    25,00