“Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości” – Oświata Miejska w Otwocku ...

“Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości”

``Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości``

Miasto Otwock w partnerstwie z Gminą Wiązowną, Gminą Józefów, Gminą Karczew i Gminą Czosnów realizują projekt „Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.2. „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dzięki temu projektowi publiczne szkoły podstawowe otrzymały sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie edukacyjne w celu przeprowadzenia nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formie zdalnej.

W ramach realizacji projektu partnerskiego ZIT otwocki publiczne szkoły podstawowe zostały już wyposażone w sumie: 130 laptopów, 38 zestawów komputerowych, 10 tabletów graficznych, 2 projektory multimedialne, 22 monitory interaktywne, 3 tablice interaktywne oraz 199 licencji Office.

 

Wartość całego projektu to  3 927 556,24 zł, w tym dofinansowanie UE  – 2 554 508,12  zł.

Wartość projektu w części dotyczącej Miasta Otwocka to 1 257 544,18  zł, w tym dofinansowanie z UE – 836 518,92  zł.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.