...

Program “WzMOCnij Swoje Otoczenie”.

Program ``WzMOCnij Swoje Otoczenie``.

Program “WzMOCnij Swoje Otoczenie”

Organizatorem Programu były Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna.

Celem programu “WzMOCnij swoje otoczenie” było wsparcie najlepszych lokalnych inicjatyw społecznych związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, aktywizacją społeczną mieszkańców oraz poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Pomysły na projekty mogły zgłaszać samorządy, ich jednostki budżetowe, np. szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej, jak również organizacje pozarządowe.

Grant w wysokości do 20 000,00 zł złotych można było zdobyć w jednej z siedmiu kategorii:

  • Aktywność fizyczna,
  • Bezpieczeństwo,
  • Edukacja,
  • Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej,
  • Środowisko naturalne,
  • Zdrowie,
  • Inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

W I turze III edycji dobrosąsiedzkiego programu “WzMOCnij swoje otoczenie” wyłoniono 61 inicjatyw społecznych, a wśród nich granty otrzymała Szkoła Podstawowa nr 4 w Otwocku za stworzenie wirtualnego laboratorium chemicznego.

Rys. Zakup i montaż wirtualnego laboratorium chemicznego w SP nr 4 w Otwocku

Wirtualna pracownia jest doskonałym cyfrowym odwzorowaniem laboratorium chemicznego. Została w pełni wyposażona w odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne i sprzęt potrzebny do wykonywania doświadczeń chemicznych, więc jest zawsze gotowa do przeprowadzania w niej zajęć.  Przede wszystkim jednak jest bezpieczna. Z goglami virtual reality na głowach i specjalnymi czujnikami w dłoniach uczniowie klas siódmych i ósmych wkraczają w świat chemii z wielkim zaciekawieniem i ekscytacją. Wejście do wirtualnego świata bardziej przypomina grę komputerową niż lekcję.

Urządzenie Empiriusz pozwala na przeprowadzenie kilkudziesięciu eksperymentów. W bazie danych można znaleźć potrzebne instrukcje, więc zadania nie sprawiają większych trudności. Obsługa urządzenia jest intuicyjna. Wystarczy tylko nabrać nieco wprawy w operowaniu sterownikami. Zasada jest taka, że gdy jeden uczeń przeprowadza eksperyment, pozostali obserwują jego przebieg na ekranie interaktywnego monitora. Zapisują oni swoje obserwacje, formułują wnioski, odpowiadają na pytania nauczyciela. Prosto, szybko, ciekawie, bez potrzeby sprzątania po lekcji i bez kosztownej i nieprzyjaznej środowisku utylizacji środków chemicznych.

 

Zwycięzcami kolejnej edycji programu “WzMOCnij swoje otoczenie” były:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej – Budowa placu zabaw,
  • Szkoła Podstawowa nr 5 w Otwocku – Budowa siłowni plenerowej na terenie szkoły,

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Otwocku – Zakup monitorów dotykowych

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.