Projekt “Poznaj Polskę”. – Oświata Miejska w Otwocku

Projekt “Poznaj Polskę”.

Projekt ``Poznaj Polskę``

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie i nauczyciele otwockich szkół mogli wyjechać na wycieczki szkolne dofinansowane z programu „Poznaj Polskę”. Środki finansowe przyznawane zostały przez Ministra Edukacji i Nauki w formie dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi. W ramach wycieczek edukacyjnych uczniowie mieli możliwość odkrywać bogactwa przyrodnicze, historyczne i kulturalne naszego kraju.

Organy prowadzące szkoły uzyskały dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodziło z wkładu własnego (przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w wycieczce oraz wkład niefinansowy).

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

  • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Ze środków pochodzących z dotacji mogły być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

  • koszty przejazdu,
  • bilety wstępu,
  • usługa przewodnicka,
  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

W roku szkolnym 2021/2022 w programie wzięło udział 8 otwockich szkół podstawowych. Całkowity koszt wycieczek to 70 890,00 zł (przy czym 56 712,00 zł to kwota przyznanej dotacji, a kwota 14 178,00 zł to wkład własny samorządu).

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku wyjechali na wycieczkę szkolną dofinansowaną z programu „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią Polskiego Ładu.

Całkowity koszt wycieczki to 12 598,11 zł (przy czym 10 000,00 zł to kwota przyznanego wsparcia finansowego, a kwota 2 598,11 zł to finansowy wkład własny).

Wycieczka odbyła się w terminie od 12 do 13 czerwca 2023 r., uczestników wycieczki było 27 osób. W ramach programu zrealizowano 8 punktów edukacyjnych.

Relacje Szkoły podstawowa nr 9 w Otwocku: „12 czerwca uczniowie klas 8a i 7b wyruszyli na dwudniową wycieczkę śladami początków państwa polskiego. Zwiedzanie rozpoczęli od tamy we Włocławku i miejsca zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki. Następnie w Toruniu przebrani za grupę Krzyżaków zdobywali wiedzę  i ciekawostki historyczne. Kolejnym miejscem, które odwiedzili była Kruszwica. Miasto nad jeziorem Gopło przyjęło ich gościnnie w katedrze romańskiej. Młodzież poznała tajemnicę Mysiej Wieży. Drugi dzień podboju “Szlaku Piastowskiego” uczniowie klas 8a i 7b rozpoczęli w Biskupinie w Muzeum Archeologicznym. Ciekawość młodzieży została zaspokojona. Niektórzy przymierzali się do warunków życia na naszych terenach sprzed dwóch tysięcy lat. W Muzeum Początków Państwa Polskiego udało się nie tylko zobaczyć, ale i „dotknąć Historii”. Ostatnim przystankiem było Gniezno i odwiedziny u św. Wojciecha.”