Rządowy program „Aktywna tablica” – Oświata Miejska w Otwocku

Rządowy program „Aktywna tablica”

Rządowy program „Aktywna tablica”

Rządowy program „Aktywna tablica”

Miasto Otwock otrzymało dofinansowanie również w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Wsparciem finansowym w ramach programu w 2022 roku objęte zostały:

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019,
 • szkoły ponadpodstawowe,
 • szkoły kształcące uczniów niewidomych,
 • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020 i 2021.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoły mogły skorzystać z programu tylko raz, przy założeniu, że:

 • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Głównym celem programu było wykorzystywanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły, zgodnie z ich potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania innowacyjnych technologii. Nowelizacja programu miała na celu również doposażenie szkół w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość, co wynikało z utrzymującego się zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Program rozszerzony został o możliwość zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej oraz wprowadzono nowy rodzaj sprzętu i pomocy dydaktycznych: zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.         W ramach zestawu można było zakupić: laptop, dodatkową kamerę internetową, dodatkowe słuchawki i dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub innego rodzaju tablet służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze

W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2022 r. przyznano wsparcie finansowe:

 • Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w wysokości: 35 000,00 zł,
 • Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w wysokości: 35 000,00 zł,
 • Szkole Podstawowej nr 5 im. J. Korczakowskiej w wysokości: 35 000,00 zł.